Skovs træpleje

Profil

er startet i 1998 af Jørn Skov.

Jeg startede i skoven i 1986 og blev færdiguddannet skovarbejder i 1989. Derefter var jeg i Tyskland og arbejde i stormfaldet i 1990. I 1991 begyndte jeg som klatrer i et træfirma her i Danmark. I 1993 tog jeg en uddannelse som træklatrer på en skole i England (Merrists Woods).

Jeg har så stor interesse for dette fag, at jeg begyndte at deltage i konkurrencer i træklatring. Ved disse arrangementer har jeg udvekslet erfaringer med klatrere fra hele verden og har på den måde været med til at udvikle og introducere nye klatreteknikker i Danmark. Jeg har været Dansk Mester i træklatring i 1998, 2000 og 2002. Svensk Mester i 1998 og Nordisk Mester i 2001 Desuden har jeg deltaget i VM 3 gange, EM 3 gange og forskellige europæiske lokalkonkurrencer. Jeg er stoppet for en periode som aktiv deltager og har i stedet været medhjælp ved konkurrencerne.

Jeg bruger en del af min tid på at undervise i træklatring på skovskolen og afholder derudover workshops for andre i branchen.

Desuden er jeg Certificied European Tree Worker. Dette er en certificering der kun kan bestås hvis man besidder en bred viden inden for træpleje, trækendskab, træsygdomme, træplantning og træklatring.

Certified European Tree Worker