Skovs træpleje

Rådgivning

kan bistå kunderne med træundersøgelser, trærapporter og vurdering af træernes sundhedstilstand. Dette kan foretages på enkelte træer eller større grupper, alleer etc.
 
Certified European Tree Worker