Skovs træpleje

Plantning

kan udføre planteopgaver af forskellig karakter, samt rådgive i forbindelse disse. Opgaverne kan f.eks. være alléer, enkelte træer, hækplantning etc.
plantning af hæk
Certified European Tree Worker