Skovs træpleje

Stubfræsning

råder over to størrelser stubfræsere, så vi er i stand til at efterkomme kundernes ønsker vedr. stubstørrelser/antal og adgang til disse. De kan begge passere hvor der er 90 cm. i bredden.
 
stubfræsning stubfræsning
Certified European Tree Worker